De Goede Herder Kapel In augustus 2006 ontstond het idee om een herinnering aan de Goede Herderkerk van Laren te bouwen in de vorm van een kapel. Bijna drie jaar later is de bouwvergunning verkregen en is het werven van inkomsten begonnen. Op zaterdag 19 maart 2011 is de bouw van de kapel van start gegaan. Precies 13 weken later, op zaterdag 18 juni a.s. is het monument voor de in 1991 afgebroken kerk door Pastoor Vriend ingewijd. Er werd nog even gevreesd voor de voorspelde regen en harde windstoten. Men had zelfs het idee dat de zegening reeds voldoende van boven was gekomen. Gelukkig klaarde het op en werd het een prachtige middag waardoor zo’n 300 belangstellenden het mooie monument hebben kunnen bewonderen. De muziekvereniging Sint Jan zorgde samen met het zangkoor St. Jan-Goede Herder voor de muzikale omlijsting. Alvorens tot inwijding van de kapel werd overgegaan, werd door Herman Kroes, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Goede Herder Kapel, een steen onthuld met daarop het gedicht “De Goede Herder” van Gerard Beentjes. Gerard heeft aansluitend zelf het gedicht heeft voorgedragen. Daarna was het woord aan Pastoor Vriend voor de inzegening van de kapel. Na het loslaten van acht witte duiven werd het U zij de Glorie door een ieder mee gezongen en was de ceremonie ten einde. Het publiek mocht nu de kapel van dichtbij bekijken.
Footer Text: Lorem ipsum dolor
De Goede Herderkerk werd in 1956 gebouwd op de plaats waar de schaapskooi en woning stond van de gebroeders Herder. Architect van de kerk was de beroemde Delftse hoogleraar en architect Ir. M.J. Granpré Molière. Het gebouw was ontworpen in Neo- Romaanse stijl. Pastoor J. Brouwer legde de eerste steen en op 21 november 1956 werd de kerk feestelijk ingewijd door Mgr. J.P. Huibers. In juli 1984 werd de kerk gesloten.
Button Text 1 Button Text 2 Button Text 3 Button Text 6 Button Text 4 Button Text 5
Een herinnering aan de Goede Herderkerk Actueel Stichting Geschiedenis Gastenboek Vrijwilligers Sponsors
Stichting Goede Herder Kapel - info@goedeherderkapel.nl
De Goede Herder Kapel Laren
De Goede Herder Het gebouw bestaat niet meer, maar  De Goede Herder herleeft in Laren. Gelovigen herdenken al jaren de kerk van hun jeugd en van later. Gelieven weten waar zij trouwden. De één herinnert zich het verleden, de ander een donderpreek, gebeden, de zonde, de biechtstoel, het berouw. De kudde koestert het verhaal: de weerkeer van het verloren schaap geluk op de schouders van weleer. De gemeenschap herbouwt weer wat verdween:  innerlijke vrede als toevlucht uit  het haastig heden. Gerard Beentjes
Dichter Gerard Beentjes
De bouw van de kapel
Diashow van het plaatsen van de Goede Herderkapel
Deel 1 Deel 2
Hoogste punt Kapelletje bereikt De pannen op het hoogste punt van het kapelletje liggen er op,  dus hoog tijd voor pannenbier. Voorzitter Herman Kroes had zaterdag 21 mei de vrijwilligers uitgenodigd om het glas te heffen op deze mijlpaal. Eén van de sponsoren zorgde voor een hapje en drankje zodat er geproost kon worden op de voortgang van de bouw van de Goede Herderkapel. Tussendoor werd er ook werkoverleg gehouden met betrekking tot de nog te realiseren onderdelen zodat het geheel daadwerkelijk voor zaterdag 18 juni gereed zal zijn. De opening en inwijding door pastoor Vriend zal die middag plaatsvinden.
Deel 3
meer foto’s
Broedermeester Thijmen van der Zwaan, tevens bestuurslid van de Historische Kring Laren heeft een film gemaakt over de inwijding van de Goede Herderkapel zaterdag jl. door Pastoor Vriend
Een film van de inwijding
Goede Herder Kapel viert eerste lustrum Na jaren voorbereiden, plannen maken en het bouwen konden wij als Stichting trots aan de bewoners van Laren op 18 juni 2011 de kapel laten inzegenen en openstellen voor het publiek. Dit is nu inmiddels al 5 jaar geleden, en dank zij de steun van de bouwers, bedrijven, donateurs en vrienden van de Kapel is dit een aanwinst voor de buurt geworden. Nog steeds krijgen we complimenten voor het aanzien en de verfraaiiing van ons dorp, waarvoor dank. Ook de tuin erom heen verandert met de jaargetijden mee, waardoor er het hele jaar prachtige bloeiende bloemen aanwezig zijn. We hopen dit nog jaren voort te zetten. Als u ons wilt steunen, door “vriend van de kapel” te worden, kunt u een kleine bijdrage van minimaal 10 euro overmaken op rekeningnummer NL 28 INBG 000 72 63 652. Vermeld bij de omschrijving uw adres, dan kunnen we u op de hoogte houden. Met vele kleine bedragen kunnen wij ervoor zorgen dat u in Laren kunt blijven genieten van deze fraaie kapel.
Sint Jans vlaggen naast de Goede Herder Kapel Vandaag, vrijdag 22 juni, hebben de bestuursleden van de Stichting Goede Herder Kapel de pauselijke vlaggen weer gehesen. Het monument is, zoals iedere week, schoon gemaakt en de tuin is vrij van onkruid. Ondanks dat de route van de processie niet langs de Goede Herder Kapel komt, zullen hopelijk vele Laarders de kapel toch weer even komen bewonderen. De processie die om 11 uur vanuit de Sint-Jansbasiliek vertrekt wordt vooraf gegaan door een plechtige Hoogmis met als celebrant mgr. Hendriks. Voor mee informatie over de Sint Jan Processie: www.sintjansprocessie.nl of www.belkerken.nl  
Aanzicht vroeger en nu  
Onderhoud Goede Herder Kapel Wekelijks wordt de Goede Herder Kapel onderhouden, maar voor de Sint Jan krijg de kapel een extra grote poetsbeurt. Op de foto ziet u de penningmeester van de Stichting Goede Herder Kapel, Nel Majoor- Smit bezig met soppen van het frame, bestuurslid Ronald van den Brink zet de vlaggenmastbuizen stevig in de grond en voorzitter Herman Kroes houd het bloemenperk netjes. Kroes: Alle drie hebben wij "iets " met de kerk. Zo is Nel collectant, Ronald loopt in de processie met de baldakijn en ik loop in de zomertijd kerkwacht. En dit alles moet niet, maar dat doe je gewoon. Net als die andere 300 vrijwilligers die ook "iets " voor de kerk doen. Al die complimenten die we wekelijks te horen krijgen, geeft dan ook voldoening van je werk. De Stichting Goede Herder Kapel kan nog steeds donateurs gebruiken en hun giften zijn meer dan welkom op bankrekeningnummer:  NL 28 INBG 000 72 63 652 t.n.v. Goede Herder Kapel. Wij vragen u vriendelijk om dan uw adresgegevens erbij te vermelden. Wij hopen op uw steun om de Goede Herder Kapel blijvend mooi te houden.
Foto’s van Laarders Heeft u ook leuke foto’s voor onze website? Scan ze in en mail ze dan naar info@goedeherderkapel.nl met het jaartal er bij. Het is ook leuk om het verhaal bij de foto’s te kunnen plaatsen op de site. Geen mogelijkheid om ze in te scannen? Breng ze dan naar Nel Marjoor-Smit, Zevenend 32 in Laren
Lees verder
De sloop van de Goede Herder Kerk Via de projectontwikkelaar van de huidige woningen op de plek van de Goede Herderkerk, ontvingen we foto’s van de sloop van de kerk. Het zijn geen leuke beelden, maar wel de werkelijkheid. Sloper Veltmeijer uit Hilversum is in januari 1991 begonnen met het afbreken van de kerk
Lees verder
Foto’s van de inwijding van de Goede Herderkerk De kerk van De Goede Herder werd woensdagmiddag 21 november 1956 door Mgr. J.P. Huibers, bisschop van Haarlem, geconsacreerd. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis dat een Haarlems bisschop een kerk in ’t Gooi inwijdde. Op de geschiedenispagina van deze site staan de gebeurtenissen rondom de bouw en inwijding van de kerk uitgebreid beschreven. Recentelijk heeft de Stichting Goede Herder Kapel foto’s ontvangen van de inwijding van de kerk. Deze zijn via de Historische Kring, ter beschikking gesteld door de heer T. Calis koster van de Goede Herderkerk.
Klik op de pijl om alle foto’s te bekijken.
Goede Herder Kapel volop in de belangstelling Recentelijk heeft de door Jaap Zoon gemaakte maquette van de Goede Herder Kapel in Museum Hilversum onderdeel uitgemaakt van de tentoonstelling “Oh mijn God”. Inmiddels is de maquette weer terug in Kunstkamer Kleinhoven aan de Sint Janstraat in Laren. De Kapel is dit jaar ook weer opgenomen geweest in de route met de koetsen de avond voor de Sint Janprocessie. Gelukkig krijgt het bestuur van de Stichting Goede Herder Kapel nog steeds veel complimenten over de Kapel en het onderhoud van de tuin er voor. Deze zomer ziet het er weer prachtig uit. Om de Goede Herder Kapel blijvend mooi te houden heeft de Stichting uw steun nodig. Giften zijn meer dan welkom op bankrekeningnummer: NL 28 INBG 000 72 63 652 t.n.v. Goede Herder Kapel. Wij vragen u vriendelijk om dan uw adresgegevens erbij te vermelden.
Icoon Goede Herder in Sint Jansbasiliek Tijdens het open monumentenweekend in 2016 is in de koffiekamer van de Sint Jansbasiliek een iconententoonstelling te bewonderen geweest. De tentoonstelling werd samengesteld door de bekende iconenschilder Geert Hüsstege, van wie ook eigen werk tentoongesteld werd. De iconen komen tot stand in een harmonieus samenspel tussen vakmanschap en geestelijke inspiratie. Het schilderen van iconen is een blijvend groeiproces. “Je legt er je eigen leven in”, aldus Hüsstege. Dat is zo sterk dat hij bij zijn cursisten vaak aan hun schilderwerk kan zien welk karakter ze hebben. Op zondag 11 september is na de Broederschapmis de icoon van de Goede Herder van Geert Hüsstege ingewijd. De icoon hangt boven de ingang van de dagkapel / koffiekamer. Deze ruimte heeft sindsdien de naam Goede Herderzaal.