In augustus 2006 ontstond het idee om een herinnering aan de Goede Herderkerk van Laren te bouwen in de vorm van een kapel. Bijna drie jaar later is de bouwvergunning verkregen en is het werven van inkomsten begonnen. Op zaterdag 19 maart 2011 is de bouw van de kapel van start gegaan. Precies 13 weken later, op zaterdag 18 juni a.s. is het monument voor de in 1991 afgebroken kerk door Pastoor Vriend ingewijd.

Er werd nog even gevreesd voor de voorspelde regen en harde windstoten. Men had zelfs het idee dat de zegening reeds voldoende van boven was gekomen. Gelukkig klaarde het op en werd het een prachtige middag waardoor zo’n 300 belangstellenden het mooie monument hebben kunnen bewonderen. 

De muziekvereniging Sint Jan zorgde samen met het zangkoor St. Jan-Goede Herder voor de muzikale omlijsting. Alvorens tot inwijding van de kapel werd overgegaan, werd door Herman Kroes, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Goede Herder Kapel, een steen onthuld met daarop het gedicht “De Goede Herder” van Gerard Beentjes. Gerard heeft aansluitend zelf het gedicht heeft voorgedragen.

Daarna was het woord aan Pastoor Vriend voor de inzegening van de kapel. Na het loslaten van acht witte duiven werd het U zij de Glorie door een ieder mee gezongen en was de ceremonie ten einde. Het publiek mocht nu de kapel van dichtbij bekijken.

Broedermeester Thijmen van der Zwaan, tevens bestuurslid van de Historische Kring Laren heeft een film gemaakt over de inwijding van de Goede Herder Kapel door Pastoor Vriend.

De Goede Herder

Het gebouw bestaat niet meer,
maar  De Goede Herder herleeft in Laren.
Gelovigen herdenken al jaren
de kerk van hun jeugd en van later.

Gelieven weten waar zij trouwden.
De één herinnert zich het verleden,
de ander een donderpreek, gebeden,
de zonde, de biechtstoel, het berouw.

De kudde koestert het verhaal:
de weerkeer van het verloren schaap
geluk op de schouders van weleer.

De gemeenschap herbouwt weer
wat verdween: innerlijke vrede
als toevlucht uit  het haastig heden.

Gerard Beentjes