Geschiedenis van de Goede Herder Kerk

De Goede Herderkerk werd in 1956 gebouwd op de plaats waar de schaapskooi en woning stond van de gebroeders Herder.

Architect van de kerk was de beroemde Delftse hoogleraar en architect Ir. M.J. Granpré Molière. Het gebouw was ontworpen in Neo- Romaanse stijl. Pastoor J. Brouwer legde de eerste steen en op 21 november 1956 werd de kerk feestelijk ingewijd door Mgr. J.P. Huibers. In juli 1984 werd de kerk gesloten.

In deze tijd zijn vele grote en kleine stukjes geschiedenis geschreven. Zo is de scouting Maggy Lekeux ontstaan uit deze kerk, heeft Mgr. De Wit een pontificaal lof gecelebreerd, is het kerkkoor en de Schola van de Goede Herder onder leiding van de heer Frans Dijkman opgericht en zijn er vele Laarders gedoopt, getrouwd en berouwd.

 

Marinus Jan Granpré Molière (Oudenbosch 1883-1972 Wassenaar). Architect en stedenbouwer Marinus Jan Granpré Molière was van 1924 tot 1953 hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft. Zijn visie was dat de functie van een gebouw duidelijk terug te zien moest zijn in de vorm en dat het gebouw tevens gebaseerd was op universele normen en waarden. Hij vond dit terug in de traditionele plattelandsbouw met zijn grote, heldere bouwvolumen, gevormd door gesloten bakstenen muren en hoge daken. Ook de Romaanse kerk beantwoordde aan zijn ideaal. De kring rond Granpré Molière werd bekend als de Delftse School, een stroming die tegenwicht vormde voor het Nieuwe Bouwen.