Sloop Goede Herder Kerk

Doek valt definitief voor de Goede Herderkerk

In een vergadering in december 1986 heeft het parochiebestuur definitief een streep gezet onder het voortbestaan van de Goede Herderkerk. In deze vergadering is besloten het pand af te breken en het terrein af te stoten voor woningbouw. Het parochiebestuur voelde zich hiertoe gedwongen omdat de Larense gemeenteraad weigerde subsidie te verstrekken om de kerk voor andere doeleinden te exploiteren. De gemeenteraad was er al voorafgaand aan het besluit van op de hoogte dat een negatief oordeel tot de sloopkogel zou leiden.


Plan “Zevenend”

Ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein wat na de sloop van de Goede Herderkerk zou ontstaan is het plan "Zevenend" goedgekeurd.

De projectontwikkelaar van de 12 riante villa's was de Nederlandse Maatschappij voor Projectontwikkeling en Onroerende Goederen uit Baarn. De verkoop van de woningen is door Makelaarskantoor Van Dijk-Ten Kroode uit Laren behartigd. De woningen zijn gebouwd door Bouwbedrijf Driesten uit Harskamp. 


Een lege kerk

Alvorens de sloop begint is de kerk leeg gehaald. Vele items zijn in Laren of elders nog steeds in gebruik. Thijmen v.d. Zwaan heeft onderstaande foto's van een lege Goede Herderkerk ter beschikking gesteld.


De Hilversumse sloper Veltmeijer heeft in januari 1991 de kerk afgebroken.

De foto’s van het slopen van de Goede Herderkerk zijn ter beschikking gesteld door de heer D.M. Brands, projectontwikkelaar van de 12 riante villa’s die op het terrein van de Goede Herderkerk zijn gebouwd.