Goede Herder Kerk leeft voort

Naast het feit dat de Goede Herderkerk op vele ansichtkaarten staat, zijn een aantal onderdelen van de Goed Herderkerk gelukkig nog steeds in gebruik of doen op een andere wijze dienst. Zie hieronder een weergave van onze zoektocht.

De Stichtse Hof

In de Mariakapel van de Stichtse Hof zijn de volgende voorwerpen nu in gebruik:

 • Een kazuifel met toebehoren
 • Mariabeeld
 • Altaarschel
 • Tabernakel (compleet)
 • Godslamp
 • Wijwater-emmer plus kwast

Parochie van Maria ten Hemelopneming

Naar deze parochie in Bakkum zijn de volgende voorwerpen gegaan

 • 3 priesterkoor-zetels
 • 2 bruidsstoelen plus twee bijbehorende zeteltjes
 • 2 misdienaarbanken
 • 1 kazuifelstandaard
 • 1 lessenaar
 • 1 blauwstenen wijwaterbekken

De kleine luidklok

De kleine Luidklok hangt in een door Gert Vos ontworpen klokkenstoel die lijkt op de toren van de Goede Herderkerk. Het geheel is uitgevoerd door Tim Vos. Er is een gedenksteen geplaatst, evenals een deel van de communiebank. Het geheel is opgevuld met bloemen. Het dak is gemaakt van rood koper. De klok hangt in een staalconstructie. Het mechanisme is gemaakt door Kees Snoei. De klokkentoren is geplaatst achter de naam Johanneshove op het voorterrein.

De kosten voor het plaatsen van de klokkentoren bedroegen ruim fl. 10.000,--. Het geld is middels giften van o.a. de bewoners van het bejaardentehuis bijeen gebracht. De klok wordt geluid bij aankondigingen van de misvieringen in Johanneshove, voor het eerst op St. Jansdag 24 juni 1988.

Verder heeft Johanneshove nog een ciborie, kleine kandelaars, een metalen lessenaar en een los staand kruis in permanente bruikleen gekregen.


Mozaïek boven de hoofdingang

In 2002 werd op initiatief van pastoor J.J. Vriend op het St. Janskerkhof een grafmonument geplaatst ter gedachtenis van de ongedoopt gestorven kinderen, die vroeger zonder grafmonument aan de aarde werden toevertrouwd. In dit monument is het mozaïek dat boven de hoofdingang van de Goede Herderkerk was aangebracht verwerkt. Hierop staat Jezus afgebeeld als de Goede Herder die omziet naar zijn schapen.


De gouden kelk

De gouden kelk uit de Goede Herderkerk is aan Pastoor Jan Heine gedoneerd.

Deze Laarder vertrok in 1948 naar Indonesië. In 1982 werd hij pastoor van de Goede Herderkerk in Surabaya. Deze kerk had hij zelf gebouwd. In dezelfde tijd werd de Larense Goede Herder afgebroken.


De Kruiswegstaties

De Kruiswegstaties van de Goede Herderkerk zijn in 1954 gemaakt door de Arnhemse kunstenaar Henry Duchène en bestaan uit veertien gebrandschilderde panelen. Deze panelen zijn geschonken aan de Nicolaaskerk in Den Helder. Daar hebben ze een tijd in opslag gelegen, omdat deze kerk de staties van de HH. Petrus- en Pauluskerk hadden gekregen en opgehangen.

In 2003 zijn de staties van de Goede Herderkerk uiteindelijk naar de Willibrordkerk in Julianadorp gegaan waar ze nog steeds in volle glorie te bewonderen zijn. De Willibrordkerk valt ook onder de parochie H.Maria Sterre der Zee in Den Helder. Samen met de Petrus- en Pauluskerk zijn dit nog de enige R.K. kerken die in gebruik zijn in Den Helder / Julianadorp.

Begin 2009 is de Nicolaaskerk in Den Helder gesloten. Pastoor Vriend en mevrouw Olyslager hebben namens de DCKK (Diocesane commissie Kerkelijke Kunst) destijds advies gegeven met betrekking tot de afhandeling van de herbestemming voor allerlei liturgische attributen van deze kerk.

Met dank aan de heer R. Duineveld namens de R.K. parochie H.Maria Sterre der Zee Den Helder / Julianadorp voor bovenstaande informatie. website: www.mariasterrederzee-denhelder.nl


Kerstbeeldengroep in Theodotion

In het kwartaalbericht van de Historische Kring Laren van december 2010 wordt vermeld dat de Kerstbeeldengroep van de Goede Herderkerk destijds geschonken is aan Theodotion. Ieder jaar met Kerst wordt de beeldengroep in de hal van Theodotion, bij de hoofdingang opgesteld. Na goed bestuderen van een foto uit de Laardercourant De Bel van 26 jaar geleden is duidelijk te zien dat het dezelfde Kerstbeelden zijn. Zelfs alle beschadigingen van toen zijn ook nu nog op de beelden te vinden.

De technische dienst heeft een nieuwe stal gebouwd waarin de beeldengroep nu hun onderdak vinden. Het is leuk om te zien dat ook hier nog een klein onderdeel van de Goede Herder Kerk in gebruik is en dat de beeldengroep ieder jaar weer even onderdeel mag uitmaken van de Kerstviering op Theodotion.