De Goede Herderkerk werd in 1956 gebouwd op de plaats waar de schaapskooi en woning stond van de gebroeders Herder. Architect van de kerk was de beroemde Delftse hoogleraar en architect Ir. M.J. Granpré Molière. Het gebouw was ontworpen in Neo- Romaanse stijl. Pastoor J. Brouwer legde de eerste steen en op 21 november 1956 werd de kerk feestelijk ingewijd door Mgr. J.P. Huibers.

De Goede Herderkerk is gebouwd omdat men destijds in de veronderstelling was dat de Larense eng bebouwd zou worden. Een groei van Laren bleef echter uit en het dorp vergrijsde sterk. Het aantal kerkgangers liep bovendien flink terug. Het aanhouden van twee kerkgebouwen bleek hierdoor een onmogelijke taak. In april 1984 besloot het kerkbestuur daarom een gebouw af te stoten. De keus viel op de Goede Herderkerk.

Na het sluiten van de deuren is er twee jaar intensief gezocht naar een alternatieve invulling voor de Goede Herderkerk. Er zijn een aantal voorstellen onderzocht, van streekarchief tot HAT-eenheden. Helaas is uiteindelijk besloten om het gebouw te slopen zodat er woningen gebouwd konden worden.

Om de herinnering aan de Goede Herderkerk, die begin 1990 is gesloopt, levend te houden bouwde initiatiefnemer Herman Kroes op dezelfde plek een 'kapel'. Zowel vanuit de gemeenteraad als vanuit de bevolking was daar brede steun voor te vinden. Het heeft bijna drie jaar geduurd voordat de inmiddels opgerichte Stichting Goede Herder Kapel de bouwvergunning mocht ontvangen. Het monument moest er juni 2010 staan.

Schaapherder Lammert Herder (1874-1960) schonk de grond aan de rooms-katholieke kerk in Laren. Er was in de jaren vijftig behoefte aan een tweede katholieke kerk in het dorp. 'De bouw van de Goede Herderkerk werd mede mogelijk gemaakt met de vele kwartjes en dubbeltjes vanuit de bevolking', aldus Herman Kroes. Veel Laarders zijn in dit godshuis gedoopt, getrouwd en van hieruit begraven. Toen de kerkgang eind twintigste eeuw fors terugliep werd besloten de kerk te slopen. Er kwamen woningen voor in de plaats.

Kroes: 'In de kerk hadden ze natuurlijk ook woningen kunnen bouwen. Dan had het gebouw er nu tenminste nog gestaan. Een mooie herinnering aan de Goede Herderkerk is daarom wel op zijn plaats. Beter laat dan nooit', vindt de initiatiefnemer.

De 'kapel' is ontworpen door Gerben Bitter en bestaat uit een doorzichtige constructie van staal in de vorm van de Goede Herderkerk. Met daarbij ook enkele schapen en in het midden het vroegere torenkruis dat wordt verlicht. Voor het monument licht een straatje en een mooi pleintje vol bloemen.

Voor € 10,-- per jaar bent u reeds Vriend van de Goede Herder Kapel. Meldt u aan via: info@goedeherderkapel.nl  Het banknummer is: NL 28 INGB 000 72 63 652 ten name van Stichting Goede Herder Kapel Laren

De Goede Herder Kapel

Een doorkijkje naar het verleden

Bouw Goede Herder Kapel

Op zaterdag 19 maart 2011 is de bouw van de kapel van start gegaan. De 'Goede Herder Kapel' is gebouwd door dertien Larense bedrijven. Alleen de materialen zijn betaald.

>>> lees meer

Inwijding Goede Herder Kapel

Op 18 juni 2011 is de Goede Herder Kapel ingewijd door pastoor Vriend. De muziekvereniging Sint Jan zorgde samen met het zangkoor St. Jan-Goede Herder voor de muzikale omlijsting.

>>> lees meer

Geschiedenis Goede Herder Kerk

De Goede Herderkerk werd in 1956 gebouwd op de plaats waar de schaapskooi en woning stond van de gebroeders Herder. 

>>> lees meer