Stichting GHK

De stichting Goede Herder Kapel heeft een bestuur bestaande uit:

Algemeen e-mailadres: info@goedeherderkapel.nl


Donateurs welkom

Na realisatie van de Goede Herder Kapel zorgt de stichting voor het onderhoud van het monument en de beplanting er om heen. Ook hiervoor geldt dat de arbeid op vrijwillige basis wordt uitgevoerd en alleen de benodigde materialen en groenonderhoud bekostigd dienen te worden.

Voor € 10,-- per jaar bent u reeds Vriend van de Goede Herder Kapel. 

Meld u aan via: info@goedeherderkapel.nl  of vul het formulier hiernaast in.

Ons banknummer is: NL 28 INGB 000 72 63 652 ten name van Stichting Goede Herder Kapel Laren. Vermeld bij het overmaken van uw donatie uw naam en adres.


Initiatiefnemers

Het eerste stichtingsbestuur en initiatiefnemers van de Goede Herder Kapel zijn vlnr: Ronald v.d. Brink, Emmy Verver, Herman Kroes, Nel Majoor en Carel van Hest